Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Hyvien markkinointipäätösten tekemiseksi on kartoitettava mahdollisuuksia ja katsottava asioita laajemmasta perspektiivistä.  Mahdollisuuksien selvittyä alustavasti on määriteltävä visio eli tavoitetila jossain kaukana horisontissa.  Vision määrittämisen jälkeen määritellään vaihtoehtoiset keinot vision täyttymiseksi ja välietapit sinne pääsemiseksi.  Kun tällainen prosessi suoritetaan siten, että koko ajan on pyrkimyksenä relevantti differoituminen (suomeksi oleellinen erottuvuus), luodaan perusteet voittavalle markkinoinnille.

Yritykseni tarjoaa palveluita  tällaisten suurten päätösten valmistelemiseksi ja toimeenpanemiseksi, lähinnä markkinoinnin ja viestinnän näkökulmasta.  Vahva liikuntataustani mahdollistaa myös liikunnallisten lanseeraustilaisuuksien ym. palveluiden järjestämisen.  

Motto "...oikeille asiakkaille" tarkoittaa sitä että pyrin kohdentamaan palveluni vain sellaisille asiakkaille jotka todella pystyvät niitä hyödyntämään ja "oikeita asioita..." sitä että palveluni ovat relevantteja, hyödyllisiä ja eettisesti kestäviä.  Näiden syiden takia en harjoita luukuttavaa myyntiä.